Tr
arama
MESAJ
Miraç Kandili Mesajı
03.05.2016

3 Mayıs 2016 Salı gününü Çarşambaya bağlayan gece mübarek Miraç Kandilidir. Yaratılanların en şereflisi olan Hz. Muhammed (sav) in Rabbinin huzuruna kabul edilişi temsil eden Miraç, Peygamberimizin yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Bu kutlu yolculuk İsra ve Miraç olmak üzere iki aşamadan meydana gelmiştir. İsra; Mekke-i Mükerreme’den Kudüs’e kadar olan yolculuk, Miraç da; Kudüs’ten Allah’ın huzuruna yükseliştir. İsra olayının gerçekleşmesi bizzat Kur’an-ı Kerim’de bildirilmiş, Miraç da hadisi şeriflerde belirtilmiştir.

Pek çok ilahi sırrı, hikmet ve bereketi içerisinde barındıran bu gece, İsra suresinin ilk ayetinde şöyle ifade edilmektedir: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammedi) bir gece Mescid-i Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Hz. Muhammed’in (sav) mazhar olduğu ilahi bir lütuf olan İsra ve Miraç mucizesi bizlere, Yüce Yaratanın destek ve yardımı ile akıl ve idrake sığmayacak nice üst derecelere ulaşabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda ilahi rahmet ve huzura erişmenin ahlaki erdemlere yükselişten, her şeyin sahibi olan Yüce Allah’a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatmaktadır.

Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Varlığın özüne ve anlamına bir yolculuktur. Çünkü miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, sorumluluk, zamanın önemini kavrama ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır.

Bu gecede duygu ve düşüncelerimizi yenileyerek ilahi rahmeti kazanacak işler yapmamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız için güzel bir fırsattır. Bunun için manevi duygularımızı canlandıran, iç dünyamızı değerlendirme imkânı sağlayan, sorumluluğumuzu hatırlatan bu geceyi iyi değerlendirelim. Duyguların ve hislerin coştuğu, dua ve niyazların semaya yükseldiği, inananların huzur bulduğu bu gecede; gönüllerimizde ümit ve ilahi aşk kandillerini yakalım. Miracın engin mesajını ruhlarımızda hissedelim. Yüce dinimiz İslam’ın “yaratılanı yaratandan ötürü sevme” prensibini hatırlayarak gönül kapımızı herkese açalım.

Bu duygu ve düşüncelerle Miraç kandilinizi tebrik eder, bu kandil gecemizin aramızdaki sevgi ve kardeşlik duygularının artmasına, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olması temennisiyle saygı ve selamlarımı sunarım.     

Hulusi KÖMÜRCÜOĞLU

İl Müftü Yrd.

İl Müftü V.